Tuesday, July 05, 2011

RINGKASAN 2: KEBEBASAN


AMARAN: HANYA UNTUK MEREKA YANG MAHU BERFIKIR.


1. Kebebasan ditakrifkan sebagai suatu keadaan yang tiada paksaan. Kebebasan boleh dilihat dari segi sejauh mana seseorang itu mampu untuk melaksanakan kehendak mereka berdasarkan keputusan sendiri, tanpa sebarang pengaruh luar yang memberi kesan kepada kehendak tersebut.

2. Aristotle merupakan antara filsuf terawal yang membicarakan tentang konsep kebebasan, yang akhirnya dibincangkan dan diperdebatkan oleh para pewaris filsuf selepasnya. Manakala konsep yang diasaskannya pula lebih berbentuk siasah/politikal yang mana timbullah akhirnya apa yang disifatkan olehnya sebagai kebebasan semulajadi ataupun semulajadinya bersifat hamba. Akhirnya, hasil dari konsep tersebut diatas, muncullah apa yang ditulis oleh Isaiah Berlin,’ Ini adalah kebebasan, sebagaimana yang difahami oleh kaum liberal di dunia moden sejak dari Erasmus sehinggalah hari ini.’

3. Masalah utama didalam membicarakan konsep kebebasan ini ialah tahap hadnya. Persoalan pokok yang perlu dijawab ialah, pada titik manakah kebebasan seseorang bertembung dengan kebebasan orang lain? Disinilah terletaknya Kontrak Sosial yang sebenar, yang dilaung-laungkan di negara kita dan kononnya menjadi batu asas kepada penubuhan negara bangsa Tanah Melayu dan akhirnya Malaysia.

4. Membicarakan tentang Kontrak Sosial, tidak dapat tidak nama Friedrich von Hayek akan terpacul dan tergambar di fikiran yang mana bertanggungjawab memperkenalkan Perlembagaan Kebebasan. Menurut beliau, Perlembagaan Kebebasan adalah perjanjian asas didalam masyarakat manusia yang mendefinisikan batas-batas kebebasan. Kekerasan (undang-undang) pula hendaklah diletakkan di tahap yang seminimum mungkin dan boleh diterima (akal) yang bertujuan sebagai suatu bentuk pengekangan kebebasan tersebut.

5. Pun begitu, kebebasan mutlak adalah anarki. Konsep anarki akan wujud didalam setiap konsep kebebasan yang diperjuangkan. Justeru itu, untuk mewujudkan dan membumikan maksud kebebasan yang sebenar, perlunya kebebasan itu diperlembagakan. Dan antara cara kebebasan itu diperlembagakan ialah dengan kewujudan kerajaan sivil.

6. John Locke berkata: Kerajaan sivil perlu untuk mewujudkan kebebasan. Tiada kebebasan yang nyata tanpanya.

7. Persoalan timbul: Berapa banyak kebebasan harus diberikan antara individu dan kerajaan dan bagaimana ia harus diuruskan? Seberapa banyak pula kekerasan dapat dihalalkan?


Aryamehr. Maulimalaraja.

1 comment:

  1. aku mahu berfikir.dan masih berfikir.ape bende ko tulis ni sbnarnya?

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...